088 321 8000 info@vertic.nl Inloggen portal
Veilig op
Hoogte

FAQ - Veel gestelde vragen

VERTIC, wat is dat?

Vertic produceert en installeert valbeveiligingssystemen voor het veilig werken op hoogte. Ons bedrijf opereert zowel nationaal als internationaal. Wij hebben een assortiment standaard producten, maar bieden als fabrikant van valbeveiliging, tevens oplossingen op maat. De experts van Vertic hebben veel ervaring in het veilig werken op hoogte en zijn altijd bereid een persoonlijk valbeveiliging advies bij jou op locatie te geven.

Waarom valbeveiliging?

Volgens de beleidsregels dienen doelmatige voorzieningen aangebracht te worden vanaf een hoogte van 2,5 meter. Toch vallen er jaarlijks tientallen doden en vele gewonden als gevolg van een val.

In het kader van het nieuwe Bouwbesluit en de Arbo-wet zijn de gebouweigenaren en beheerders verantwoordelijk voor veilig werken op hoogte. Zo moeten verschillende partijen veilig het dak kunnen betreden en er op kunnen werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schilders, onderhoudsmonteurs, installateurs, inspecteurs en glazenwassers.

Wanneer een opdrachtgever tekort schiet in het nemen van zijn verantwoordelijkheid kan hij op grond van het burgerlijk wetboek (BW) aansprakelijk zijn. Uit jurisprudentie blijkt verder dat wanneer de gebouweigenaar/ gebruiker/ werkgever nalatig blijkt om maatregelen te treffen welke op zich weinig moeite, tijd en geld kosten, er vrijwel altijd sprake zal zijn van aansprakelijkheid.

Het gaat natuurlijk vooral om veiligheid en eventuele negatieve gevolgen welke ongewenst zijn.

Vertic is al vele jaren fabrikant van valbeveiligingsvoorzieningen en kan u van advies, implementatie tot nazorg en periodieke keuringen volledig tot dienst zijn.

Vanaf welke hoogte moet valbeveiliging worden gebruikt?

Valbeveiliging is verplicht is bij werkzaamheden vanaf 2,5 meter hoogte.

Welke normen zijn er?

Alle producten van VERTIC voldoen aan of overtreffen de veiligheidsnormen en wettelijke vereisten waardoor valgevaar te allen tijde kan worden voorkomen.

Om de kwaliteit van de valbeveiliging producten optimaal te kunnen waarborgen worden deze bijvoorbeeld frequent onderworpen aan diverse veiligheidstesten. Dit gebeurt zowel intern, door de veiligheidsdeskundigen van VERTIC, als extern, door een daarvoor gespecialiseerd en onafhankelijk bedrijf (Notified body). Kort gezegd. VERTIC hanteert een veiligheidsfactor welke vele malen hoger ligt dan door de EN regelgeving gesteld.

Op het gebied van valbeveiliging zijn de volgende EN normeringen belangrijk:

  • Verankeringsvoorzieningen: Definieert de eisen en testmethoden, de gebruikershandleiding en de markering van de verankeringsvoorzieningen die exclusief bestemd zijn voor gebruik in combinatie met persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van een hoogte.


Wie is verantwoordelijk voor het veilig werken op hoogte?

VERANTWOORDELIJKHEID OPDRACHTGEVER, GEBOUWBEHEERDER, GEBOUWEIGENAAR

Het Arbobesluit (wet) verplicht opdrachtgevers en eigenaren van gebouwen om er bij het ontwerp al voor te zorgen dat (ver)bouwen, reinigen, inspectie en onderhoud, zowel in de uitvoeringsfase als ook in de gebruikersfase, veilig en gezond uitgevoerd kan worden. De hierbij benodigde informatie, moet vooraf in het ontwerp al vastgelegd zijn in een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) en op bestek en tekeningen. De benodigde informatie voor onderhoud en gebruik moet door de opdrachtgever worden vastgelegd in een veiligheids- en gezondheidsdossier, dat bij oplevering van het werk/gebouw, aan de beheerder, eigenaar, dan wel de gebruiker van het gebouw, dient te worden verstrekt. Dit dossier is te vergelijken met de handleiding van een ‘normaal’ product zoals een computer of koffiezetapparaat. De opdrachtgever, eigenaar, beheerder of gebruiker van een gebouw is zich dit in het algemeen niet bewust. Toch laat dezelfde opdrachtgever, eigenaar, beheerder of gebruiker van een gebouw regelmatig personen toe op zijn dak voor de benodigde werkzaamheden en/of inspecties.

Arbobesluit, hoofdstuk 2, paragraaf 5 (Bouwproces), art. 229

Een gebouw moet zo ontworpen zijn dat er later op een veilige wijze onderhoud gepleegd c.q. gewerkt kan worden op of aan het gebouw. Bij de herziening Arbowet/ Arbobesluit per 1 januari 2007 zijn de bepalingen inzake verantwoordelijkheden ontwerper/opdrachtgever herschreven in artikel 223-234.

Arbobesluit 3.16

Boven de 2.5 meter dienen er voor onderhoud collectieve/beschermende maatregelen genomen te worden om valgevaar tegen te gaan. Bij de herziening Arbowet/Arbobesluit per 1 januari 2007 worden de normen genoemd in de beleidsregel 3.16 voortaan opgenomen in art. 316 van het Arbobesluit. Verder zijn van belang artikel 7.23, 7.23A, B, C, D, namelijk bepalingen inzake gebruik ladders, steigers, lijnen en hoogwerkers.

Ook bestaande gebouwen van vóór 1997

Ook op/aan deze gebouwen moet er op een veilige wijze onderhoud gepleegd kunnen worden.

Verantwoordelijk?

De gebouwbeheerder/eigenaar is verantwoordelijk dat er op of aan het gebouw op een veilige wijze onderhoud gepleegd kan worden.

Aansprakelijkheid opdrachtgever

Wanneer opdrachtgever tekort schiet in het nemen van zijn verantwoordelijkheid kan hij op grond van het burgerlijk wetboek (BW) aansprakelijk zijn.
• art 7.658 BW / zorgplicht werkgever;
• art 7.611 BW / goed werkgeverschap;
• art 6.162 BW / onrechtmatige daad;
• art 6.170 BW / aansprakelijkheid ondergeschikten;
• art 6.173-175 BW / risico aansprakelijkheid bij schade als gevolg van ondeugdelijke roerende zaken.

Uit jurisprudentie blijkt dat wanneer de gebouweigenaar/gebruiker/werkgever nalatig blijkt om maatregelen te treffen welke op zich weinig moeite, tijd en geld kosten, er vrijwel altijd sprake zal zijn van aansprakelijkheid.

GEBOUWBEHEER, ZORGPLICHT EN AANSPRAKELIJKHEID

Per 1 april 2007 is de Woningwet uitgebreid met de zorgplicht. Dit betekent dat de eigenaar, bouwer en gebruiker van een bouwwerk een directe, extra verantwoordelijkheid krijgt voor de invloed van een bouwwerk op de veiligheid en gezondheid van gebruikers en mensen in de omgeving.
Bovenstaande houdt in dat genoemde partijen zich onder andere moeten afvragen wat bijvoorbeeld de veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor de omgeving zijn. Het antwoord op deze vraag ligt vaak buiten de invloedssfeer van deze partijen. Toch kan dit na verloop van vele jaren nog bepalen of een bedrijf aansprakelijk is in het kader van zijn zorgplicht. De zorgplicht dwingt bouwers, eigenaren en gebruikers alert te blijven op criteria van veiligheid en gezondheid, op situaties waar de overheid nog niet aan gedacht heeft en op onderwerpen die de overheid niet tot haar taak rekent. Kortom, met de komst van de zorgplicht voor zowel eigenaren, bouwers als gebruikers is er geen sprake meer van vrijblijvendheid betreffende de aspecten van veiligheid en gezondheid.

Zorgplicht in Woningwet

De wijziging van de Woningwet is op 21 maart 2006 aangenomen door de Tweede Kamer en op 19 december 2006 door de Eerste Kamer. De wetswijziging is op 23 januari 2007 gepubliceerd in Staatsblad 27 en is ingegaan op 1 april 2007.

Nieuw artikel 1a, lid 1

De eigenaar van een bouwwerk, standplaats, open erf of terrein of degene die uit andere hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen, draagt er zorg voor dat als gevolg van de staat van dat bouwwerk , die standplaats, dat open erf of terrein geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

Nieuw artikel 1a, lid 2

Een ieder die een bouwwerk of standplaats bouwt, gebruikt, laat gebruiken of sloopt, draagt er, voor zover dat in diens vermogen ligt, zorg voor dat als gevolg van dat bouwen, gebruik of slopen geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

Veiligheid onderhoudswerkzaamheden

Naast het verzorgen van een veilige omgeving voor iedereen die in, op of nabij een gebouw aanwezig is, is het ook belangrijk dat degenen die onderhoudswerkzaamheden verrichten dat veilig kunnen doen. Alle onderdelen van een gebouw vallen onder de aansprakelijkheid.

Zijn alle veiligheidssystemen van VERTIC gecertificeerd?

Jazeker. Alle producten van VERTIC zijn gecertificeerd en voldoen aan of overtreffen de veiligheidsnormen en wettelijke vereisten waardoor valgevaar te allen tijde kan worden voorkomen.

Kan VERTIC ook de jaarlijkse inspectie(s) verzorgen?

Jazeker. De specialisten van VERTIC kunnen de jaarlijkse inspectie onafhankelijk uitvoeren en uw voorzieningen weer certificeren. Op deze wijze kunnen jou en jouw medewerkers met een gerust hart de voorzieningen veilig blijven gebruiken.

Hoe kan ik VERTIC bereiken?

Voor meer informatie, of een afspraak kunt je ons altijd bellen met 088-3218000 of e-mailen naar info@vertic.nl. Tevens kun je ons bereiken via het contactformulier onder het kopje 'Contact' of de online chat op de website.

Hoe je ook contact wenst te leggen met ons, wij zijn u graag van advies op locatie, implementatie tot nazorg en periodieke keuringen volledig tot dienst.

Is maatwerk mogelijk?

Jazeker. Als fabrikant van valbeveiligingssystemen kan Vertic, indien nodig, volledig maatwerk bieden.

Zijn de benodigde adviezen gratis?

Jazeker. Alle adviezen zijn vrijblijvend en gratis.

Mocht je echter een volledige en onafhankelijke Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) wensen dan spreken wij vooraf precies af wat je (financieel) van ons mag verwachten. Uiteraard kun je altijd contact met ons opnemen voor eventuele vragen en/of het maken van een afspraak.

Heeft Vertic ook mobiele valbeveiliging zoals veiligheidsharnassen?

Jazeker. Mobiele valbeveiliging is onmisbaar daar waar op hoogte gewerkt moet worden. Naast de totale dienstverlening op het gebied van permanente valbeveiliging zoals dakankers, hekwerken, railsysteem, etc.beschikt VERTIC daarom ook over een volledig assortiment mobiele valbeveiliging.

Kijk ook eens op onze webshop voor het uitgebreide assortiment mobiele valbeveiliging of maak een afspraak met een van de VERTIC valbeveiliging specialisten voor een persoonlijk advies.

Arnold Pfundt

”Bij mij kun je terecht voor: technische vragen over borgingspunten en veiligheidslijnen.”

Neem contact op met: Arnold Pfundt | Technisch Specialist | +31 (0)88 321 8000

Jerry Leffers

”Bij mij kun je terecht voor: technische vragen over veiligheidslijnen en borgingspunten.”

Neem contact op met: Jerry Leffers | Technisch Specialist | +31 (0)88 321 8000

Raymond Schuling

”Bij mij kun je terecht voor: het keuren en inspecteren van valbeveiliging.”

Neem contact op met: Raymond Schuling | Keurmeester Valbeveiliging | +31 (0)88 321 8000

Sem Philips

”Bij mij kun je terecht voor: het maken van offertes, veiligheidsplannen en/of onderhoudscontracten.”

Neem contact op met: Sem Philips | Manager Sales Support | +31 (0)88 321 8005

Tony Koelman

”Bij mij kun je terecht voor: technische vragen over veiligheidslijnen en borgingspunten.”

Neem contact op met: Tony Koelman | Technisch Specialist | +31 (0)88 321 8000

Marc Buis

”Bij mij kun je terecht voor: alle logistieke zaken en de keuring & inspectie van Persoonlijke BeschermingsMiddelen.”

Neem contact op met: Marc Buis | Logistiek | +31 (0)88 321 8000

Richard Philips

”Bij mij kun je terecht voor: een samenwerking met Delta Plus Systems.”

Neem contact op met: Richard Philips | Managing Director | +31 (0)88 321 8000

Marco Nagels

”Bij mij kun je terecht voor: advies over valbeveiliging, het maken van een afspraak op locatie en de status van aanbiedingen en orders.”

Neem contact op met: Marco Nagels | Accountmanager België | +32 (0)477 80 10 28

Anne Schuring

”Bij mij kun je terecht voor: advies over valbeveiliging, het maken van offertes en veiligheidsplannen.”

Neem contact op met: Anne Schuring | Commercieel Medewerker Binnendienst | +31 (0)88 321 8007

Michael Stolker

”Bij mij kun je terecht voor: technische vragen over veiligheidslijnen en borgingspunten.”

Neem contact op met: Michael Stolker | Technisch Specialist | +31 (0)88 321 8000

Björn Rijnhart

”Bij mij kun je terecht voor: adviezen en trainingen over valbeveiliging.

Neem contact op met: Björn Rijnhart | Trainer - Consultant Valbeveiliging | +31 (0)88 321 8000

George Philips

”Bij mij kun je terecht voor: maatwerkoplossingen en alles over regelgeving op het gebied van veilig werken op hoogte.”

Neem contact op met: George Philips | Managing Director | +31 (0)88 321 8000

Raymond Glerum

”Bij mij kun je terecht voor: alle administratieve- en financiële zaken.”

Neem contact op met: Raymond Glerum | Financiële Administratie | +31 (0)88 321 8000

Otto Bogaartz

”Bij mij kun je terecht voor: advies over valbeveiliging, het maken van een afspraak op locatie en de status van aanbiedingen en orders.”

Neem contact op met: Otto Bogaartz | Accountmanager | +31 (0)6 36 147 422

Marco Ritzen

”Bij mij kun je terecht voor: het keuren en inspecteren van valbeveiliging.”

Neem contact op met: Marco Ritzen | Keurmeester Valbeveiliging | +31 (0)88 321 8000

Nicky Wijnants

”Bij mij kun je terecht voor: alle administratieve zaken.”

Neem contact op met: Nicky Wijnants | Controller | +31 (0)88 321 8000

Reinout de Vlaming

Neem contact op met: Reinout de Vlaming | Tekenaar | +31 (0)88 321 8000

Johan Batens

”Bij mij kun je terecht voor: alle vragen over valbeveiliging, ik maak graag een afspraak voor advies op locatie.”

Neem contact op met: Johan Batens | Salesmanager | +31 (0)6 24 54 6363

Mike Attevelt

”Bij mij kun je terecht voor: alle operationele zaken of vragen over de verschillende soorten valbeveiliging.”

Neem contact op met: Mike Attevelt | Manager Operations | +31 (0)88 321 8012

Mitchell de Ruygt

”Bij mij kun je terecht voor: advies over valbeveiliging, het maken van een afspraak op locatie en de status van aanbiedingen en orders.”

Neem contact op met: Mitchell de Ruygt | Accountmanager | +31 (0)6 40 529 719

Karin de Bruin

”Bij mij kun je terecht voor: alle vragen over de planning van onze technisch specialisten en het keuren en inspecteren van valbeveiliging.”

Neem contact op met: Karin de Bruin | Manager Service en Onderhoud | +31 (0)88 321 8004

Ricardo Boeseken

”Bij mij kun je terecht voor: technische vragen over hekwerken en maatwerkoplossingen.”

Neem contact op met: Ricardo Boeseken | Technisch Specialist | +31 (0)88 321 8000

Danny de Man

”Bij mij kun je terecht voor: vragen over projecten, maatwerkoplossingen en keuringen.”

Neem contact op met: Danny de Man | Werkvoorbereider/Planner | +31 (0)88 321 8008

Lisa Voets

”Bij mij kun je terecht voor: advies over valbeveiliging, het maken van een afspraak op locatie en de status van aanbiedingen en orders.”

Neem contact op met: Lisa Voets | Accountmanager | +31 (0)6 82 849 479

Tom Nijland

”Bij mij kun je terecht voor: technische vragen over veiligheidslijnen en borgingspunten.”

Neem contact op met: Tom Nijland | Technisch Specialist | +31 (0)88 321 8000
Service en kwaliteit
Persoonlijk advies
Specialist in valbeveiliging
Snelle & actieve levering
Uitgebreid assortiment